شماره های فیوز فولکس واگن گل

1.بوق

2.چراغ نور بالا سمت چپ

3.سیستم ABS

4.دور 1 فن رادیاتور

5.چراغ نور پایین سمت راست

6.ساعت/چراغ صندوق عقب/چراغ داخل اتاق

7.چراغ کوچک سمت راست

8.چراغ ترمز/چراغ های اعلام خطر/فلاش چراغ جلو

9.دور 2 فن رادیاتور

10.ایر کاندیشن(سیستم کولر)

11.آزاد

12.قفل مرکزی/سیستم دزدگیر

13.سیستم انژکتور

14.پمپ بنزین

15.چراغ نور بالا سمت راست/لامپ

16.چراغ نور بالا سمت چپ

17.برف پاک کن و شیشه شوی جلو/شیشه شوی شیشه عقب

18.چراغ مه شکن

19.سوکت یا پریز برق 12 ولت

20.چراغ کوچک سمت چپ

21.چراغ جعبه داشبورد/چراغ زیر سیگاری/چراغ فندک/چراغ نمره/چراغ مه شکن عقب/لامپ/چراغ های جانبی

22.گرم کن شیشه عقب

23.برف پاک کن شیشه عقب

24.سیستم تهویه و کولر

25.فندک

26.کلید تنظیم آینه خارجی

27.چراغ های پشت آمپر/لامپ چراغ های راهنما/چراغ های هشدار/نمایشگر بنزین/نمایشگر دمای خنکی

28.چراغ دنده عقب

29.فیوز های زاپاس

طریقه (روش) تنظیم ساعت کیلومتر فولکس واگن گل


برای تنظیم ساعت کیلومتر فولکس واگن گل


برای تنظیم ساعت کیلومتر فولکس واگن گل

یک دکمه تنظیم کننده در سمت راست در زیر سرعت سنج پیش بینی شده است

1-برای تنظیم رقم ساعت :

چرخانیدن کامل دکمه تنظیم در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت ضروریست

اگر در این وضعیت کار را ادامه دهیم تغییر مقدار ساعت به این ترتیب تغییر میکند.

2- برای تنظیم رقم دقیقه :

چرخانیدن کامل دکمه تنظیم در جهت حرکت عقربه های ساعت ضروریست

اگر یک دور چرخانیده شود ( یک دقیقه) به جلو می رود

و در صورتی که چرخانیدن در این وضعیت ادامه یابد تغییر دقیقه به این ترتیب ادامه پیدا می کند.