نوشته‌ها

شماره های فیوز فولکس واگن گل

1.بوق

2.چراغ نور بالا سمت چپ

3.سیستم ABS

4.دور 1 فن رادیاتور

5.چراغ نور پایین سمت راست

6.ساعت/چراغ صندوق عقب/چراغ داخل اتاق

7.چراغ کوچک سمت راست

8.چراغ ترمز/چراغ های اعلام خطر/فلاش چراغ جلو

9.دور 2 فن رادیاتور

10.ایر کاندیشن(سیستم کولر)

11.آزاد

12.قفل مرکزی/سیستم دزدگیر

13.سیستم انژکتور

14.پمپ بنزین

15.چراغ نور بالا سمت راست/لامپ

16.چراغ نور بالا سمت چپ

17.برف پاک کن و شیشه شوی جلو/شیشه شوی شیشه عقب

18.چراغ مه شکن

19.سوکت یا پریز برق 12 ولت

20.چراغ کوچک سمت چپ

21.چراغ جعبه داشبورد/چراغ زیر سیگاری/چراغ فندک/چراغ نمره/چراغ مه شکن عقب/لامپ/چراغ های جانبی

22.گرم کن شیشه عقب

23.برف پاک کن شیشه عقب

24.سیستم تهویه و کولر

25.فندک

26.کلید تنظیم آینه خارجی

27.چراغ های پشت آمپر/لامپ چراغ های راهنما/چراغ های هشدار/نمایشگر بنزین/نمایشگر دمای خنکی

28.چراغ دنده عقب

29.فیوز های زاپاس